Tìm kiếm sản phẩm

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!
Góp ý của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi hiểu và hỗ trợ bạn tốt hơn.

Tư vấn sản phẩm và liên hệ đặt hàng:(+852) 2587 8313/ (+852) 2587 7099

Địa chỉ: Rm 1406, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
  Điện thoại Văn Phòng: (+852) 2587 8313  
Fax:(+852) 2544 1446
Email: info@nipponkendai.com
Giờ làm việc: Mon - Fri 9:30am to 6:00pm


( * Để bắt buộc )